Dịch Vụ Google Cloud

Looker
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
Looker

Looker là một nền tảng phân tích dữ liệu doanh nghiệp và giải pháp trí tuệ kinh doanh (BI) do Google Cloud cung cấp. Looker cung cấp...

Anthos
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
Anthos

Kết hợp dịch vụ được quản lý của Google Cloud, Google Kubernetes Engine (GKE), GKE On-Prem và bảng điều khiển Anthos giúp bạn xây...

BigQuery
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
BigQuery

Google BigQuery là một dịch vụ web phân tích dữ liệu lớn dựa trên đám mây để xử lý các tập dữ liệu chỉ đọc rất lớn....

Google Kubernetes Engine
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
Google Kubernetes Engine

Google Kubernetes Engine (GKE) cung cấp một môi trường được quản lý để triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng trong vùng...

Cloud SQL
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
Cloud SQL

Cloud SQL là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn, nổi bật so với các dịch vụ khác do hiệu suất cao, tích...

App Engine
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
App Engine

App Engine là một nền tảng không máy chủ, được quản lý hoàn toàn để phát triển ứng dụng và lưu trữ các ứng dụng web...

Cloud Storage
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
Cloud Storage

Google Cloud Storage là dịch vụ lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp do Google Cloud cung cấp. Nó cung cấp một số tính năng thú vị mới so...

Compute Engine
Dịch Vụ Google Cloud|28 Tháng 05, 2024
Compute Engine

Google Compute Engine cung cấp các máy ảo chạy trong các trung tâm dữ liệu của Google được kết nối với mạng cáp quang trên toàn...

Tư vấn Thiết kế website 24/24

Tư vấn Thiết kế website 24/24

0936.311.383
Tư vấn Thiết kế website

Tư vấn Thiết kế website

0985.469.526
Gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu

sales@vinaweb.vn

HOTLINE

0936.311.383